Begrip Definitie
AMT-chipset Chipset met ‘Intel Active Management Technology’ (AMT) voor geautomatiseerd management (kwetsbaarder dan oudere chipsets van voor 2008)
Airgapped de situatie dat een laptop nooit online gaat (dat geldt zowel voor lokale netwerken als internet) als beveiligingsmaatregel
Backdoor verborgen kwetsbaarheden in veiligheid die toestaan dat bekende beveiligingsmechanismes van een systeem worden gebypast, zodat niet te detecteren toegang tot de computer of computerdata mogelijk wordt
Besturingssysteem de software die de computer bestuurt als deze opstart, vertelt wat er moet gebeuren en hoe dat moet worden gedaan. Het is de basisinterface van de computer, waarmee je met computer kunt werken
BIOS “Basic Input/Output System” – basis input/output-systeem. Een set computerinstructies in firmware die de input en outputactiviteiten beheert
Bridges (bruggen) Tor bridges zijn Tor-relays die helpen censuur (blokkades) te omzeilen zodat je toch online kunt gaan met de Tor-browser
Dragnet (sleepnet) een massasurveillance-systeem dat via programma’s data over de hele wereld doorneemt en verzamelt (zowel onlinedata als data van telecommunicatie)
Faraday-kooi of -tas een metalen omhulsel dat ervoor zorgt dat er geen elektromagnetische velden kunnen doordringen in of kunnen ontsnappen uit het omhulsel
Firmware op hardware geprogrammeerde software die instructies geeft aan hoe het betreffende apparaat moet communiceren met de andere hardware van de computer (inclusief de BIOS)
Hardware de fysieke componenten die samen het computersysteem vormen
Malware kwaadaardige software, bijvoorbeeld spyware, ervoor bedoeld om een computersysteem te verstoren of beschadigen
Man-in-the-middle-aanval (MITM) de heimelijke interceptie van communicatie waarbij een tussen­persoon zich gedraagt als doel/ontvanger/contactpersoon
Metadata data over data
Middleware programma’s die twee verschillende, vaak al bestaande programma’s laat samenwerken c.q. lijmt; het maakt databases toegankelijk voor programma’s
Node een computer uit het Tor-netwerk die verkeer doorgeeft aan een andere computer/node
Opensource gratis gedistribueerde software waarvan de broncode publiek beschikbaar is
Risiconiveau bepalen
(thread-modelling)
vaststellen wat je moet beschermen tegen wie, bepaalt je risiconiveau
Tor-netwerk een wereldwijd netwerk van computers die Tor-nodes worden genoemd
Tor-relay nodes of computertoegangspunten die verkeer van het Tor-netwerk ontvangen en dat doorgeven